August 05 2015 02:51:37
เมนู
หน้าแรก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
ดาวน์โหลด
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งลิงค์
ส่งข่าว
ส่งบทความ
ส่งภาพ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
วัดในกรุงเทพมหานคร
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัย วันที่ ๘ พ.ย.๒๕๕๗
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

กำหนดวันสอบ ๒๕๕๗
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๗
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๕๗

ดาวน์โหลดระเบียบฯ
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๕๓
ข้อปฏิบัติในการจัดเรียงใบตอบ
ระเบียบการตรวจ ๒๕๕๓
ฟอร์มบัญชี นักธรรม
หลักสูตรสำหรับบรรพชิต

บัญชีแจ้งรายชื่อวัด
ประธานสนามสอบ นธ.ตรี
ผู้รับข้อสอบ นธ.ตรี

ประธานสนามสอบ นธ.โท-เอก
ผู้รับข้อสอบ นธ.โท-เอก

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
นักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)
นักธรรมชั้นโท (ศ.๒)
นักธรรมชั้นเอก (ศ.๒)
ฟอร์มบัญชี ธรรมศึกษา
หลักสูตรสำหรับคฤหัสถ์

บัญชีแจ้งรายชื่อองค์กร/สถาบัน
ประธานสนามสอบ
ผู้รับข้อสอบ

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
ธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)
ธรรมศึกษาชั้นโท (ศ.๖)
ธรรมศึกษาชั้นเอก (ศ.๖)

บัญชีที่โปรแกรม
ทำให้อัตโนมัติ

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๗)
บัญชีรับใบตอบ

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้
ระบบค้นข้อมูล
ผลสอบธรรม ๒๕๔๓-๕๗

อนุมัติสนามสอบ ๒๕๕๗
สนามสอบชั้นโท-เอก ๒๕๕๗
สนามสอบ ธ.ศ.ส่วนกลาง
สนามสอบ ธ.ศ.ภูมิภาค (ม)
สนามสอบ ธ.ศ.ภูมิภาค (ธ)

รายชื่อผู้สอบได้ ๒๕๕๗

ส่วนกลาง
   นักธรรมชั้นตรี
   นักธรรมชั้นโท
   นักธรรมชั้นเอก
ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
   นักธรรมชั้นตรี
   นักธรรมชั้นโท
   นักธรรมชั้นเอก
  ~~~~~~~~~~~~
   ธรรมศึกษาชั้นตรี
   ธรรมศึกษาชั้นโท
   ธรรมศึกษาชั้นเอก
ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)
   นักธรรมชั้นตรี
   นักธรรมชั้นโท
   นักธรรมชั้นเอก
  ~~~~~~~~~~~~
   ธรรมศึกษาชั้นตรี
   ธรรมศึกษาชั้นโท
   ธรรมศึกษาชั้นเอก
สนามสอบ ๒๕๕๕
น.ธ.ตรี กทม. ๒๕๕๕
น.ธ.ตรี ส่วนภูมิภาค(ธ) ๒๕๕๕
น.ธ.ตรี ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๕
ธ.ศ. กทม.
ธ.ศ. ส่วนภูมิภาค(ธ) ๒๕๕๕
ธ.ศ. ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๕
น.ธ.โท-เอก ทั่วประเทศ ๒๕๕๕
พัสดุเอกสารการสอบ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (3)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (0)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
เลขบัตรประจำตัวประชาชน และวิธีแก้ปัญหา
phng
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 07-08-2013 16:44
Super Admin


ข้อความ: 67
เข้าร่วม: 01.09.12

เลขประจำตัวประชาชนไทย ๑๓ หลัก
ดูความหมายแต่ละหลักได้ที่: http://th.wikipedia.org/wiki/เลขประจำตัวประชาชนไทย

อ่านแล้วพอจะสรุปได้ว่า ประชาชนไทยแต่ละคนต้องมีตัวเลขไม่ตำกว่า
1 1101 00000 00 1

แบบฟอร์มบัญชีจึงได้กำหนดการคีย์ตัวเลขให้เริ่มที่เลขดังกล่าว
ถ้ามีการคีย์เริ่มที่ 110.... จะไม่สามารถพิมพ์ได้

เนื่องจากได้มีการโทรแจ้งว่ามีเริ่มที่ 110.... จริง
เป็นเหตุให้สงสัยว่า การอธิบายเลขหลักที่ 2 และ 3 ในเว็บดังกล่าวข้างต้นนั้นไม่ถูกต้อง

บัญชีที่โหลดไปแล้วจะไม่สามารถพิมพ์ 110... ได้
ให้แก้ไขโดย
การพิมพ์เลขดังกล่าวในโปรแกรม Notepad แล้วก๊อปมาวางแทน
หรือพิมพ์ตัวเลขในช่อง "คำนำหน้าชื่อ" แล้วกด F2 แล้วทำการก๊อปเฉพาะตัวเลข 13 หลักไปวาง
เพราะถ้าทำการก๊อปโดยไม่กด F2 ก่อน ตัวเลขจะไม่อยู่ในรูปแบบเลขบัตรประจำตัวประชาชน

โดยทำตามในรูปดังต่อไปนี้
1. กดปุ่ม Retry เพื่อขอพิมพ์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
www.gongtham.net/images/thai_id/thai_id_howto_01.jpg

2. คลิกขวาขณะที่ตัวเลขมีพื้นสีดำ (หมายถึงถูกเลือกไว้อยู่) จากนั้นกดปุ่ม Ctrl-C (คียลัด) หรือจะคลิกขวาแล้วเลือก Copy ก็ได้ เสร็จแล้วให้กดปุ่ม Esc (ปุ่มที่อยู่ซ้ายบนสุด) เพื่อยกเลิกการกรอก
www.gongtham.net/images/thai_id/thai_id_howto_02.jpg

3. กดปุ่ม Ctrl-V (คีย์ลัด) หรือคลิกขวาแล้วเลือก Paste
www.gongtham.net/images/thai_id/thai_id_howto_03.jpg

หมายเหตุ: ภาพนี้จากโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ถ้าเป็นรุ่นอื่น ๆ อาจมีเมนูที่แตกต่างกัน
แต่ใช้หลักการเดียวกัน

ถ้าไม่ใช่เลขประจำตัวประชาชนไทย
ให้ลงบันทึกที่หมายเหตุไว้ด้วยว่าเป็นของประเทศ หรือ ชนชาติใด
เพราะหากนำเลขดังกล่าวไปตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของเลขประจำตัวประชาชนไทยแล้วไม่ผ่าน
จะเกิดความยุ่งยากกว่าเดิม
แก้ไขโดย gongtham เมื่อ 15-09-2013 19:28
 
katathammo
#2 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 07-08-2013 20:40
Junior Member


ข้อความ: 20
เข้าร่วม: 01.10.09

พิมพ์เป็นตัวเลขไทยได้ไหมครับ เช่น 1 1101 00000 00 1 เป็น ๑ ๑๑๐๑ ๐๐๐๐๐ ๐๐ ๑ ขอบคุณมากครับ Smile
 
phng
#3 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 08-08-2013 10:43
Super Admin


ข้อความ: 67
เข้าร่วม: 01.09.12

ให้พิมพ์เป็นเลขอารบิกครับ ตามเลขที่พิมพ์ไว้บนบัตรประชาชนจะได้ดูตรงกันง่ายว่าผิดหรือถูก มีผิดบ่อยบอก 6 แต่เขียน 9 บอก 9 กลับเขียน 6 ไม่ว่าจะใช้เลขไทยหรืออารบิก ก็มีปัญหาผิดอยู่เช่นกัน ดังนั้นจึงให้พิมพ์เป็นอารบิกครับ ส่วนรูปแบบการแสดงผลก็ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ให้
 
phng
#4 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 16-09-2013 18:28
Super Admin


ข้อความ: 67
เข้าร่วม: 01.09.12

ศ.๑, ศ.๒, ศ.๕, ศ.๖ ฉบับแก้ไข (18:22 16/9/2556)
สามารถพิมพ์เลขประจำตัวประชาชนที่ขึ้นต้นด้วย 110..........

ถ้าไม่สามารถแก้ไขตามคำแนะนำด้านบน
ให้ทำการดาวน์โหลดฉบับที่แก้ไขในกระทู้ :
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๖

หรือที่รายการ:
ดาวน์โหลด: บัญชี ศ. และบัญชีอื่น ๆ

หมายเหตุ :
วิธีแก้ไขที่แนะนำไว้ด้านบนนั้น
ใช้กับเลขประจำตัวประชาชนได้ทั่วโลก (ไม่ครบหรือเกิน 13 หลัก ก็ลงได้)
และอย่าลืม ถ้าไม่ใช่เลขประจำตัวประชาชนไทย
ให้ลงหมายเหตุไว้ด้วยว่าเป็นของชนชาติหรือประเทศใด
แก้ไขโดย phng เมื่อ 16-09-2013 20:49
 
katathammo
#5 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 16-07-2014 20:13
Junior Member


ข้อความ: 20
เข้าร่วม: 01.10.09

สอบถามเพิ่มเติม :
วิธีเรียงลำดับก่อนหลัง ทำอย่างไรครับเช่น
1 3209 01220 45 6 เด็กชาย อิทธิพล เฉลางาม เกิดเดือน 8 พ.ศ.เกิด 2543
3 3209 00084 12 0 ยาบ มาพพ ไผ่เจริญ เกิดเดือน 1 พ.ศ.เกิด 2539
อย่างนี้จะเรียงยังไงครับ
ยึดเอาตัวไหนเป็นหลัก...? Wink
 
phng
#6 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 18-07-2014 15:30
Super Admin


ข้อความ: 67
เข้าร่วม: 01.09.12

ติดตามอ่านข้อความเก่าได้ที่:
หลักการเรียงข้อมูลธรรมศึกษา

หรือข้อความอื่นๆ ได้ที่:
ห้องสนทนา
แก้ไขโดย phng เมื่อ 18-07-2014 15:39
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.03 วินาที 39,106,333 ผู้เยี่ยมชม