July 30 2015 21:05:36
เมนู
หน้าแรก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
ดาวน์โหลด
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งลิงค์
ส่งข่าว
ส่งบทความ
ส่งภาพ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
วัดในกรุงเทพมหานคร
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัย วันที่ ๘ พ.ย.๒๕๕๗
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

กำหนดวันสอบ ๒๕๕๗
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๗
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๕๗

ดาวน์โหลดระเบียบฯ
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๕๓
ข้อปฏิบัติในการจัดเรียงใบตอบ
ระเบียบการตรวจ ๒๕๕๓
ฟอร์มบัญชี นักธรรม
หลักสูตรสำหรับบรรพชิต

บัญชีแจ้งรายชื่อวัด
ประธานสนามสอบ นธ.ตรี
ผู้รับข้อสอบ นธ.ตรี

ประธานสนามสอบ นธ.โท-เอก
ผู้รับข้อสอบ นธ.โท-เอก

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
นักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)
นักธรรมชั้นโท (ศ.๒)
นักธรรมชั้นเอก (ศ.๒)
ฟอร์มบัญชี ธรรมศึกษา
หลักสูตรสำหรับคฤหัสถ์

บัญชีแจ้งรายชื่อองค์กร/สถาบัน
ประธานสนามสอบ
ผู้รับข้อสอบ

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
ธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)
ธรรมศึกษาชั้นโท (ศ.๖)
ธรรมศึกษาชั้นเอก (ศ.๖)

บัญชีที่โปรแกรม
ทำให้อัตโนมัติ

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๗)
บัญชีรับใบตอบ

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้
ระบบค้นข้อมูล
ผลสอบธรรม ๒๕๔๓-๕๗

อนุมัติสนามสอบ ๒๕๕๗
สนามสอบชั้นโท-เอก ๒๕๕๗
สนามสอบ ธ.ศ.ส่วนกลาง
สนามสอบ ธ.ศ.ภูมิภาค (ม)
สนามสอบ ธ.ศ.ภูมิภาค (ธ)

รายชื่อผู้สอบได้ ๒๕๕๗

ส่วนกลาง
   นักธรรมชั้นตรี
   นักธรรมชั้นโท
   นักธรรมชั้นเอก
ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
   นักธรรมชั้นตรี
   นักธรรมชั้นโท
   นักธรรมชั้นเอก
  ~~~~~~~~~~~~
   ธรรมศึกษาชั้นตรี
   ธรรมศึกษาชั้นโท
   ธรรมศึกษาชั้นเอก
ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)
   นักธรรมชั้นตรี
   นักธรรมชั้นโท
   นักธรรมชั้นเอก
  ~~~~~~~~~~~~
   ธรรมศึกษาชั้นตรี
   ธรรมศึกษาชั้นโท
   ธรรมศึกษาชั้นเอก
สนามสอบ ๒๕๕๕
น.ธ.ตรี กทม. ๒๕๕๕
น.ธ.ตรี ส่วนภูมิภาค(ธ) ๒๕๕๕
น.ธ.ตรี ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๕
ธ.ศ. กทม.
ธ.ศ. ส่วนภูมิภาค(ธ) ๒๕๕๕
ธ.ศ. ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๕
น.ธ.โท-เอก ทั่วประเทศ ๒๕๕๕
พัสดุเอกสารการสอบ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (3)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (0)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
หว่านพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้น คติประจำใจธรรมศึกษาชั้นเอก


สานิกมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคตึ กรรมชั่วของตนเองย่อมนำไปสู่ทุคคติ พุทธศาสนสุภาษิตแรกในข้อสอบฝึกหัดวิชากระทู้ธรรมที่ น้องเจมหรือ พรรณพนัช ปัญญาทิพย์ นักเรียนม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

สามารถทำได้ 100 คะแนนเต็มและเป็นจุดเริ่มต้นให้เธอสนใจเข้าร่วมสอบธรรมศึกษา จนขณะนี้เธอผ่านมาถึงนักธรรมชั้นเอก และยังคงเข้าร่วมกิจกรรม สอบธรรมศึกษา...สร้างความดีเพื่อพ่อหลวง ที่แม่กองธรรมสนามหลวง และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เจมเริ่มสอบธรรมศึกษา นักธรรมชั้นตรี ตั้งแต่เรียนชั้น ม.4 เพราะเรียนในโรงเรียวิถีพุทธ ทำให้นักเรียนมีโอกาสเรียนวิชาพระพุทธศาสนากับพระอาจารย์ ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนธรรมศึกษา สามารถนำมาปรับใช้ได้จริงกับชีวิตประจำวัน คือ การทำสมาธิ เป็นประโยชน์ต่อการเรียน และทำประมาณวันละ 5 นาทีในช่วงเช้าหรือในช่วงวิชา โฮมรูม เพื่อทำให้มีสติในการจดจำสิ่งที่อาจารย์สอน ทำให้เกิดความเข้าใจในวิชานั้นๆมากขึ้น จนเรียนได้เกรดเฉลี่ยถึง 3.81

เพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่สนใจและให้ความสำคัญกับวิชาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หรือการสอบธรรมศึกษามากนัก ทั้งๆที่พระพุทธศาสนา และการสอบธรรมศึกษาไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิด การสอบกระทู้ธรรม มีการเชื่อมโยงหลักธรรมต่างๆ ที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ได้พุทธศาสนสุภาษิตประจำใจนำมาใช้สอนตัวเองทุกวันว่า หว่านพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้น หากเพื่อนๆ นักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน ตั้งแต่แรก ฟังที่อาจารย์สอน ทำการบ้านและแบบฝึกหัดให้มาก ผลที่ออกมาคือคะแนนและเกรดเฉลี่ยที่ได้รับ น้องเจมกล่าว

เจมฝากถึงเพื่อนๆว่า ในฐานะเป็นคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา ควรจะให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการจรรโลง รักษา ศาสนา เรียนวิชาพระพุทธศาสนา แล้ว ลองวัดผลความรู้ที่ได้ โดยการเข้าร่วมสอบธรรมศึกษาซึ่งจัดสอบเป็นประจำทุกปี หากเพื่อนๆ มีความตั้งใจ จะสามารถสอบผ่านถึงนักธรรมชั้นเอก แม้จะไม่มีผลกับคะแนนในการเรียน หรือรางวัลที่เป็นรูปธรรม แต่จะมีความภาคภูมิใจในตัวเอง และมีหลักธรรมไว้สอนตัวเองเมื่อประสบกับปัญหาต่างๆ ในชีวิต และสามารถผ่านพ้นมันไปได้อย่างมีสติ

อ้างอิง : นสพ.คม ชัด ลึก
คะแนน
สามารถให้คะแนนได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.

โปรดเข้าสู่ระบบก่อนการให้คะแนน.

ยังไม่มีการให้คะแนน.
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 39,046,816 ผู้เยี่ยมชม